พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า

ข้อมูลสถานที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2508 เพื่อเก็บรวบรวม รักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุ

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่าและแหล่งโบราณคดีอื่น ๆในจังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 164  หมู่ 3 บ้านท่าโป๊ะ   ต.บ้านเก่า  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000

เบอร์ติดต่อ : 081-736 2612

วัน-เวลาทำการ :  วันพุธ-วันอาทิตย์  เวลา  09.00 น. -16.00 น.   หยุดวันจันทร์ อังคาร และวันนักขัตฤกษ์

 

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง